Υπηρεσίες - Οικονομικές


Πραγματογνωμοσύνες

Η εταιρεία μας με την εμπειρία που διαθέτει στην εγχώρια κτηματαγορά, αναλαμβάνει την εκπόνηση σχετικών μελετών ώστε να σας βοηθήσει να οδηγηθείτε εκ του ασφαλούς στον πλέον πρόσφορο τρόπο επιτυχίας του επιχειρηματικού σας σχεδίου.

Οικονομοτεχνικές μελέτες επενδύσεων

Παρέχουμε συμβουλές πάνω σε τεχνικά θέματα ή ακόμα και τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας με την βοήθεια της μεγάλης βάσης δεδομένων που διαθέτουμε για όλη την Ελλάδα.